Nghị định 46/2019/NĐ-CP Chính phủ ban hành

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỂ THAO

n cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Hình thức xử phạt

Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 6. Vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện, thi đấu thể thao

Điều 7. Vi phạm quy định về sử dụng phương pháp bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao

Điều 8. Vi phạm quy định về cấm gian lận trong hoạt động thể thao

Điều 9. Vi phạm quy định về cấm bạo lực trong hoạt động thể thao

Điều 10. Vi phạm quy định về quyền, nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao

Điều 11. Vi phạm quy định về quyền, nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Điều 12. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của trọng tài thể thao thành tích cao

Điều 13. Vi phạm quy định về phong đẳng cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thành tích cao

Điều 14. Vi phạm quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng

Điều 15. Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm, hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện

Điều 16. Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Điều 17. Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh trong hoạt động thể thao chuyên nghiệp

Điều 18. Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở vật chất trong kinh doanh hoạt động thể thao

Điều 19. Vi phạm quy định về trang thiết bị trong kinh doanh hoạt động thể thao

Điều 20. Vi phạm quy định về nhân viên chuyên môn trong kinh doanh hoạt động thể thao

Điều 21. Vi phạm quy định khác trong hoạt động thể thao

Chương III THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 22. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan Thanh tra chuyên ngành

Điều 23. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Điều 24. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

Điều 25. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng

Điều 26. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển

Điều 27. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Điều 28. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 30. Hiệu lực thi hành

Điều 31. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành

Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
  • Số ký hiệu: 46/2019/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 2019-05-27 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2019-05-27 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...