Công báo mới

Công báo số 929 + 930/2016 ngày 16-09-2016

Văn bản được công báo:
Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
+ Số : 1730/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2007-12-25 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
+ Số : 25/CT-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Nội vụ/Chính quyền địa phương
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-12-05 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ

Công báo số 835 + 836/2016 ngày 04-08-2016

Văn bản được công báo:
Về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
+ Số : 64/NQ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị quyết
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2010-12-21 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ

Công báo số 659 + 660/2015 ngày 09-07-2015

Văn bản được công báo:
Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: khai thác vận tải
+ Số : 61/2011/TT-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-12-15 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
+ Số : 86/2011/TT-BNNPTNT
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-12-16 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
+ Số : 91/2012/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế/Thanh tra
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-11-08 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông
+ Số : 16/2012/TT-BTTTT
+ Ngành/Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-30 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước là
+ Số : 18/2013/TT-BLĐTBXH
+ Ngành/Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội/Lao động, tiền lương, tiền công
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-09 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạ
+ Số : 80/2014/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý thuế, phí và lệ phí
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-23 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh chính phủ
+ Số : 81/2014/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Tài chính đối ngoại
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính

Công báo số 655 + 656/2015 ngày 07-07-2015

Văn bản được công báo:
Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
+ Số : 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường,Tư pháp/Đất đai,Đăng ký giao dịch bảo đảm
+ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-11-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Sửa đổi một số quy định của quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 30/
+ Số : 12/2012/TT-BTNMT
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-30 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
+ Số : 64/2014/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Thanh tra
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-26 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
+ Số : 15/2014/TT-BLĐTBXH
+ Ngành/Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội/Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
+ Số : 180/2011/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý thuế, phí và lệ phí
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-12-14 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù
+ Số : 39/2013/TT-BCA
+ Ngành/Lĩnh vực: Công an
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-05-10 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Công an
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần
+ Số : 182/2011/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý thuế, phí và lệ phí
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-12-15 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế
+ Số : 22/2013/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế/Đào tạo và nghiên cứu y dược
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-09 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Y tế
Hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
+ Số : 01/VBHN-NHNN
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2015-01-06 00:00:00 , cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kê toán các Tổ chức tín dụng
+ Số : 03/VBHN-NHNN
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2015-01-21 00:00:00 , cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng
+ Số : 02/VBHN-NHNN
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2015-01-21 00:00:00 , cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Công báo số 653 + 654/2015 ngày 05-07-2015

Văn bản được công báo:
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
+ Số : 176/2011/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-12-06 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
+ Số : 177/2011/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-12-06 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Ban hành mẫu Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng ng
+ Số : 36/2011/TT-BLĐTBXH
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-12-16 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kin
+ Số : 178/2011/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-12-08 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển mà chưa có người đến nhận quy định tại Điều 45 Luật Hả
+ Số : 179/2011/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-12-08 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
+ Số : 55/2012/TT-BNNPTNT
+ Ngành/Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-31 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
+ Số : 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV
+ Ngành/Lĩnh vực: Nội vụ,Văn hóa Thể thao và Du lịch
+ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-05-30 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong
+ Số : 133/2013/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý thuế, phí và lệ phí
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính

Công báo số 651 + 652/2015 ngày 04-07-2015

Văn bản được công báo:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
+ Số : 05/2012/UBTVQH13
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Pháp lệnh
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
+ Số : 47/2012/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Công an,Tài chính/Quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước, và các quỹ tài chính khác của nhà nước
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-11-01 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị th
+ Số : 173/2012/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý ngân sách
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-22 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam
+ Số : 174/2012/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý ngân sách
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-22 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
+ Số : 176/2012/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý thuế, phí và lệ phí
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-23 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất vỉệc làm cho người lao động tại doanh nghiệp
+ Số : 180/2012/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý tài chính doanh nghiệp
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
+ Số : 62/2014/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Văn hóa Thể thao và Du lịch
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-25 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
+ Số : 36/2014/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”
+ Số : 18/2014/TT-BNNPTNT
+ Ngành/Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn/Nông nghiệp
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-23 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
+ Số : 27/2013/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế/Bảo hiểm y tế
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Y tế

Công báo số 643 + 644/2015 ngày 01-07-2015

Văn bản được công báo:
Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi qu
+ Số : 16/2012/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-22 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Y tế
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường
+ Số : 86/2012/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
+ Số : 87/2012/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-23 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
+ Số : 51/2012/TT-BNNPTNT
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT  ngày 01 tháng 04 năm 2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011
+ Số : 52/2012/TT-BNNPTNT
+ Ngành/Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-22 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quy định việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường đối với công chức của Cục Quản lý thị trường
+ Số : 30/2012/TT-BCT
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-10 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Công Thương.
Nghị định về an ninh hàng không dân dụng.
+ Số : 06/VBHN-BGTVT
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2013-07-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp,
+ Số : 110/2013/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tư pháp/Hình sự - hành chính
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
+ Số : 37/2014/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
+ Số : 23/2014/TT-BTNMT
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường/Đất đai
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-05-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh
+ Số : 22/2013/TT-NHNN
+ Ngành/Lĩnh vực: Ngân hàng/Quản lý ngoại hối
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động
+ Số : 18/2014/TT-BCT
+ Ngành/Lĩnh vực: Công Thương/Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Công Thương.
Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
+ Số : 19/2014/TT-BCT
+ Ngành/Lĩnh vực: Công Thương/Điện
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Công Thương.

Công báo số 641 + 642/2015 ngày 30-06-2015

Văn bản được công báo:
Phê duyệt Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên
+ Số : 999/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Hưng Yên
+ Ngày ban hành: 2009-07-10 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệ
+ Số : 85/2012/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-15 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng
+ Số : 06/2012/TT-BXD
+ Ngành/Lĩnh vực: Xây dựng/Xây dựng
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-10 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
+ Số : 108/2013/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Chứng khoán và thị trường chứng khoán
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-23 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định về hoạt động in
+ Số : 60/2014/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân s
+ Số : 61/2014/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
+ Số : 11/2014/TT-BKHCN
+ Ngành/Lĩnh vực: Khoa học và công nghệ/Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-05-30 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ

Công báo số 635 + 636/2015 ngày 29-06-2015

Văn bản được công báo:
Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
+ Số : 44/2012/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Công an/Phòng cháy, chữa cháy
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-15 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
+ Số : 84/2012/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Dân tộc
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-12 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTG ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc th
+ Số : 43/2012/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội/Lao động, tiền lương, tiền công
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-12 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
+ Số : 107/2013/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Khoa học và công nghệ/Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
+ Số : 109/2013/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Lĩnh vực giá,Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Sửa đổi quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT do Bộ trưởng
+ Số : 34/2013/TT-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-17 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của kho bạc nhà nước
+ Số : 54/2013/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Kho bạc
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các h
+ Số : 59/2014/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-16 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định tiêu chuẩn các chức danh làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
+ Số : 17/2014/TT-BGTVT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giao thông Vận tải/Đường bộ
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-05-27 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải

Công báo số 637 + 638/2015 ngày 29-06-2015

Văn bản được công báo:
Về việc thành lập Viện Công nghệ vũ trụ thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
+ Số : 1549/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2006-11-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
+ Số : 167/2012/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý ngân sách
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-10 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc ph
+ Số : 65/2014/TT-BQP
+ Ngành/Lĩnh vực: Quốc phòng/Tài chính
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-13 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng

Công báo số 639 + 640/2015 ngày 29-06-2015

Văn bản được công báo:
Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm
+ Số : 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
+ Ngành/Lĩnh vực: Ngân hàng,Tài nguyên và Môi trường,Tư pháp/Đăng ký giao dịch bảo đảm
+ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-06 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
+ Số : 22/2014/TT-BGTVT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giao thông Vận tải/Đường bộ
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-06 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Về ngày Doanh nhân Việt Nam
+ Số : 990/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Công Thương
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2004-09-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế
+ Số : 129/2013/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý ngân sách
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống)
+ Số : 131/2013/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý thuế, phí và lệ phí
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước
+ Số : 16/CT-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Nội vụ,Tài chính/Chính quyền địa phương,Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-07-29 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ

Công báo số 633 + 634/2015 ngày 28-06-2015

Văn bản được công báo:
Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
+ Số : 162/2012/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý ngân sách
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-10-03 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
+ Số : 19/2014/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế/Dược - Mỹ phẩm
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-02 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Y tế

Công báo số 629 + 630/2015 ngày 27-06-2015

Văn bản được công báo:
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
+ Số : 19/CT-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2006-06-12 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự
+ Số : 13/2013/TT-BTP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tư pháp/Thi hành án dân sự
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-13 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự
+ Số : 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG
+ Ngành/Lĩnh vực: Công an,Kiểm sát,Ngoại giao,Tòa án,Tư pháp/Hình sự - hành chính, xử lý vi phạm hành chính,Pháp luật quốc tế
+ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-16 00:00:00 , cơ quan ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
+ Số : 57/2014/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-16 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
+ Số : 35/2014/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Thanh tra
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-12 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
+ Số : 71/2014/QH13
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước,Chính sách thuế
+ Loại văn bản: Luật
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-11-26 00:00:00 , cơ quan ban hành Quốc hội
Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trình và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trình khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân
+ Số : 20/2013/TT-BKHCN
+ Ngành/Lĩnh vực: Khoa học và công nghệ
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-06 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
+ Số : 72/2014/QH13
+ Ngành/Lĩnh vực: Quốc phòng
+ Loại văn bản: Luật
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-11-27 00:00:00 , cơ quan ban hành Quốc hội
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu th
+ Số : 36/2013/TTLT-BYT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính,Y tế/Dược - Mỹ phẩm
+ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-11-11 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Y tế

Công báo số 621 + 622/2015 ngày 25-06-2015

Văn bản được công báo:
Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị đ
+ Số : 26/2012/TT-BCT
+ Ngành/Lĩnh vực: Công Thương/Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-09-21 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Công Thương.
Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện
+ Số : 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN
+ Ngành/Lĩnh vực: Khoa học và công nghệ,Tài chính/Quản lý ngân sách
+ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-04-23 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
+ Số : 14/CT-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1998-03-28 00:00:00 , cơ quan ban hành  
Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang
+ Số : 21/2014/TT-BGTVT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giao thông Vận tải/Hàng hải
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-06-04 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải

Công báo số 591 + 592/2015 ngày 11-06-2015

Văn bản được công báo:
Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 của Chinh
+ Số : 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA
+ Ngành/Lĩnh vực: Công an,Quốc phòng,Tài chính/Tài chính khác
+ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-08-22 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát tri
+ Số : 11/CT-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư/Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-05-21 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ

Công báo số 581 + 582/2015 ngày 01-06-2015

Văn bản được công báo:
Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
+ Số : 07/2014/TT-BXD
+ Ngành/Lĩnh vực: Xây dựng
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-05-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết
+ Số : 24/2013/TT-BTNMT
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường/Đo đạc và bản đồ
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-03 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây t
+ Số : 25/2013/TTLT-BYT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính,Y tế/Khám chữa bệnh
+ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-04 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Y tế

Công báo số 567 + 568/2015 ngày 26-05-2015

Văn bản được công báo:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
+ Số : 100/2013/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-09-03 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Sửa đổỉ mức thuế suất thuế xuất khẩu đổỉ với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu
+ Số : 124/2013/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý thuế, phí và lệ phí
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-30 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hướng dẫn hoạt động gia công thuốc
+ Số : 23/2013/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế/Dược - Mỹ phẩm
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-13 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Y tế

Công báo số 565 + 566/2015 ngày 25-05-2015

Văn bản được công báo:
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
+ Số : 91/2011/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội/Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-10-17 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
+ Số : 99/2013/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-29 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
+ Số : 52/2013/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-30 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
+ Số : 51/2014/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-05-21 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ
+ Số : 13/2013/TT-BLĐTBXH
+ Ngành/Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-21 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ ch
+ Số : 14/2014/TT-NHNN
+ Ngành/Lĩnh vực: Ngân hàng/Thanh tra, giám sát ngân hàng
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-05-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Công báo số 563 + 564/2015 ngày 24-05-2015

Văn bản được công báo:
Quy định về giá đất
+ Số : 44/2014/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường/Đất đai
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-05-15 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
+ Số : 47/2014/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường/Đất đai
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-05-15 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng
+ Số : 06/2014/TTLT-BXD-BNV
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2014-05-14 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Xây dựng

Công báo số 561 + 562/2015 ngày 23-05-2015

Văn bản được công báo:
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
+ Số : 98/2013/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-28 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
+ Số : 18/2013/TT-BKHCN
+ Ngành/Lĩnh vực: Khoa học và công nghệ
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-01 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
+ Số : 43/2014/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường/Đất đai
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-05-15 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa của nhóm 9825 thuộc Chương 98 quy định tại Biểu thuế nhâp khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ng
+ Số : 120/2013/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý thuế, phí và lệ phí
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-27 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa
+ Số : 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giao thông Vận tải,Tài nguyên và Môi trường/Đường thủy nội địa,Môi trường
+ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-22 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 5/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg
+ Số : 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư,Nông nghiệp và phát triển nông thôn
+ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
+ Số : 62/2015/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý ngân sách
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-05-05 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính