Mới công báo | Mới có hiệu lực | Mới hết hiệu lực | Sắp có hiệu lực

Văn bản được xem nhiều nhất

Kế hoạch 64/KH-UBND về thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2016 và dịp Tết nguyên đán 2017 do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2016-05-23 00:00:00 , cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2016 về thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2016-05-30 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Kế hoạch 64/KH-UBND về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Cà Mau trong năm 2016 và các năm tiếp theo
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2016-09-09 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2016 rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn t
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2016-09-28 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên đ
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-03-15 00:00:00 , cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 589/QĐ-TTg điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 20
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-03-23 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến n
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-04-08 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hư
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-04-12 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-11-01 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-03-02 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch 64/KH-UBND triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt độ
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-03-27 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-04-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-06-25 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” do tỉnh Tuyên Quang ban hành
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-06-26 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm
+ Số : 64/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2019-03-13 00:00:00 , cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội

Văn bản mới có hiệu lực