Mới công báo | Mới có hiệu lực | Mới hết hiệu lực | Sắp có hiệu lực

Văn bản được xem nhiều nhất

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-02-12 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2018 về giám sát ô nhiễm thực phẩm bằng phương pháp kiểm nghiệm nhanh tại chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-03-06 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-03-30 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Kế hoạch 65/KH-UBND thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 201
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-05-03 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-06-28 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Thái Bình ban hành
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-08-27 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2019 thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Hà Giang
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2019-02-28 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Kế hoạch 65/KH-UBND về tăng cường công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2019-03-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn giai đoạn 2019-2020” trên địa bàn tỉnh Tuyên Qua
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2019-05-28 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Kế hoạch 284/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017
+ Số : 284/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-02-10 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Kế hoạch 284/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 do tỉnh Phú Thọ ban hành
+ Số : 284/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-01-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Phú Thọ
Kế hoạch 284/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ ch
+ Số : 284/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-05-03 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Kế hoạch 284/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCT về tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà
+ Số : 284/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-10-08 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Kế hoạch 284/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do tỉnh Đồng Tháp ban hành
+ Số : 284/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2018-12-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Tháp
Kế hoạch 284/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh An Giang ban hành
+ Số : 284/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2019-05-27 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh An Giang

Văn bản mới có hiệu lực