Mới công báo | Mới có hiệu lực | Mới hết hiệu lực | Sắp có hiệu lực

Văn bản được xem nhiều nhất

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
+ Số : 62/2015/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý ngân sách
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-05-05 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người
+ Số : 53/CT-TW
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế/Y tế dự phòng
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2005-10-28 , cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013
+ Số : 09/CT-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý ngân sách nhà nước
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-05-24 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Quy trình đăng ký giá, kê khai giá tại Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính và tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
+ Số : 1625/QĐ-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Lĩnh vực giá
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-06-28 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
+ Số : 25/CT-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Nội vụ/Chính quyền địa phương
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-12-05 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014
+ Số : 3004/CT-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo/Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-08-15 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2013
+ Số : 1263/CT-BNN-TCTL
+ Ngành/Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn/Thủy lợi, đề điều và phòng chống bão lụt
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-04-16 , cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Về việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
+ Số : 27-CT/TW
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế/Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2008-10-16 , cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án "hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng"
+ Số : 622/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn/Phát triển nông thôn
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2001-05-22 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2012
+ Số : 06/CT-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn/Thủy lợi, đề điều và phòng chống bão lụt
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2012-02-23 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Về hoạt động đo đạc và bản đồ
+ Số : 45/2015/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-05-06 , cơ quan ban hành Chính phủ
Về việc tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, sản phẩm động vật
+ Số : 3634/CT-BNN-TY
+ Ngành/Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn,Y tế/Chăn nuôi,Y tế dự phòng
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-12-09 , cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Hoàng Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An
+ Số : 33/2015/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý thuế, phí và lệ phí
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-03-18 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Về triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâ
+ Số : 1159/CT-BNN-QLCL
+ Ngành/Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn/Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-04-27 , cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
+ Số : 12/2015/TT-BCA
+ Ngành/Lĩnh vực: Công an/Thanh tra
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-03-02 , cơ quan ban hành Bộ Công an

Văn bản mới có hiệu lực