Mới công báo | Mới có hiệu lực | Mới hết hiệu lực | Sắp có hiệu lực

Văn bản được xem nhiều nhất

Về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
+ Số : 88/NQ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Giao thông Vận tải
+ Loại văn bản: Nghị quyết
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2011-08-24 , cơ quan ban hành Chính phủ
Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
+ Số : 17/2015/TT-BLĐTBXH
+ Ngành/Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội/Lao động, tiền lương, tiền công
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-04-22 , cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
+ Số : 03/2015/TT-BKHĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư/Đấu thầu
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-05-06 , cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
+ Số : 44/2015/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Xây dựng
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-05-06 , cơ quan ban hành Chính phủ
Ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
+ Số : 40/2014/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-11-17 , cơ quan ban hành Bộ Y tế
Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng
+ Số : 10/2015/TT-BTNMT
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-03-25 , cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Q định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực h
+ Số : 31/2015/TT-BTC
+ Ngành/Lĩnh vực: Tài chính/Quản lý ngân sách
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-03-12 , cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phẩm
+ Số : 15/2000/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Trung Ương
+ Ngày ban hành: 2000-06-30 , cơ quan ban hành Bộ Y tế
Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
+ Số : 33/2014/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2014-10-27 , cơ quan ban hành Bộ Y tế
Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế
+ Số : 06/2015/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-03-31 , cơ quan ban hành Bộ Y tế
Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế
+ Số : 14/2005/QĐ-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Trung Ương
+ Ngày ban hành: 2005-04-12 , cơ quan ban hành Bộ Y tế
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
+ Số : 13/CT-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2013-06-25 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS
+ Số : 03/2015/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế/Phòng, chống HIV/AIDS
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-03-16 , cơ quan ban hành Bộ Y tế
Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
+ Số : 04/2015/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế/Quản lý Khám, chữa bệnh
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-03-17 , cơ quan ban hành Bộ Y tế
Hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế
+ Số : 01/2015/TT-BYT
+ Ngành/Lĩnh vực: Y tế/Phòng, chống HIV/AIDS
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-02-27 , cơ quan ban hành Bộ Y tế

Văn bản mới có hiệu lực